Door verenigingen gestelde vragen m.b.t. de Sponsorcard actie :

 

- Is het de bedoeling dat wij de namen en adressen van onze leden aan u geven?

Nee. De vereniging hoeft alleen maar ervoor te zorgen dat alle leden een pasje krijgen. Pas als het lid bij ons klant wordt en gebruik maakt van het pasje zullen wij hem/haar eventueel om gegevens vragen.

- Onze vereniging heeft veel jeugdleden die helemaal geen auto rijden. Heeft het wel nut als we aan hen ook een Sponsorcard uitreiken?

Jazeker. Kinderen hebben meestal ouders, ooms, tantes die auto rijden, zij  mogen hen de kaart laten gebruiken. Zo dragen ook de jeugdleden, via hun ouders (of andere familieleden), mee aan de sponsoropbrengsten voor de club.

- De interesse onder onze leden wisselt nogal, zullen we alleen de geïnteresseerden een pasje geven?

Het verstandigste (en gemakkelijkste) is om álle leden een pasje te geven. Hoe meer pasjes in omloop, hoe meer sponsorinkomsten voor uw vereniging. Uw leden hoeven het pasje niet zelf, maar kunnen het ook door familieleden laten gebruiken, dat is immers toegestaan.

Bovendien is de kans dat uw leden beslissen om naar ons te gaan groter als ze een SponsorCard bezitten.

- Kunnen onze leden hun pasje ook met terugwerkende kracht gebruiken?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Het pasje dient uiterlijk bij het ophalen van de auto getoond te worden, liever nog bij het brengen van de auto of het maken van de afspraak.

- Onze vereniging heeft al met u afgesproken mee te doen. Kan ik al voordat de actie officieel van start gaat er gebruik van maken?

Administratief is het voor ons wat minder handig, maar natuurlijk gaan we daar niet moeilijk over doen.

U zult dat dan wel bij het maken van de afspraak al moeten aangeven.

- Onze vereniging heeft een eigen clubkaart, kunnen onze leden deze gebruiken in plaats van uw Sponsorcard?

Helaas niet. Dat is voor ons erg lastig uitvoerbaar omdat we dan verschillende systemen voor verschillende verenigingen moeten hanteren. Bovendien verwachten wij hiervan minder positief effect voor zowel ons als de vereniging.

- Wat verwacht Pouwels van de verenigingen?

Uw medewerking om de pasjes onder de leden te verdelen en het gebruik ervan te (blijven) promoten. De mate van succes van deze actie is daarvan sterk afhankelijk.

Uiteraard is het belangrijk dat u ons laat weten hoeveel leden uw vereniging heeft, dit i.v.m. het aantal te drukken pasjes.

- Helpt Pouwels bij het promoten van het gebruik van de SponsorCard?

Natuurlijk, dat is in ons beider belang.

Wij zorgen voor een duidelijke schriftelijke uitleg bij het uitreiken van de pasjes, desgewenst komen wij het ook nog op een clubavond of jaarvergadering mondeling toelichten. We hebben posters voor in uw verenigingsruimte(s) en adverteren in de lokale media, in ons bedrijf en op Facebook. Op verzoek verzorgen wij ook een advertentie en/of een tekst voor in uw verenigingsblad of website.

Bovendien stimuleren wij het gebruik van de SponsorCard door de klant korting op verschillende producten en diensten te verlenen. Deze kortingen zijn ook op de SponsorCard vermeld.

- Is er voor de verenigingen enig risico aanwezig?

Nee, al het risico ligt bij ons.

De kosten die wij maken aan met name advertenties en drukwerk gaan verloren als de SponsorCard-actie niet goed loopt.

- Geldt er een maximum per jaar, per vereniging of per pasje voor de sponsorbijdrage?

Nee, er geldt geen maximum.

Van elke factuur tot €3.000,= wordt 5% aan de vereniging overgemaakt. Alleen van facturen boven de €3.000,= wordt standaard €150,= overgemaakt. Dit heeft in de praktijk eigenlijk alleen betrekking op de aankoop van een auto of het herstel van een grote aanrijdingschade.

- Geldt de sponsorbijdrage ook bovenop andere acties?

Ja, er worden geen uitzonderingen gemaakt.

- Ik ben al lang klant bij Pouwels en heb een Full-Service Card, moet ik straks kiezen of ik de voordelen van de Full-Service Card of van de SponsorCard wil benutten?

Nee, met uw Full-Service Card heeft u al minstens dezelfde voordelen als met de SponsorCard, daarin verandert er voor u dus niets. Het enige verschil in uw geval is dat we 5% van de omzet overmaken aan uw vereniging.

Hetzelfde geldt voor overigens klanten met een Budget Card.

- Geldt de sponsorbijdrage ook als jullie onderhoud aan mijn lease-auto doen?

Ja, mits we akkoord krijgen van de leasemaatschappij voor het onderhoud.

Dat is in de praktijk meestal geen probleem, voor bijna elke leasemaatschappij en bijna alle merken auto’s kunnen wij het onderhoud verzorgen.

- Voor alle verenigingen samen gaat het om een fors bedrag per jaar, hoe kan Pouwels dat zo ineens doen?

Bij andere vormen van sponsoring geef je als ondernemer eerst geld uit en dan is het maar afwachten of het iets gaat opleveren, bovendien is het eventuele rendement niet eens meetbaar.

Deze nieuwe vorm van sponsoring is een beloningssysteem, wij betalen pas uit nadat de omzet al gemaakt is. Omdat er dan geen onzekerheid meer voor ons in zit kan er zonder risico een relatief grote sponsorbijdrage uitgekeerd worden.

- Kan Pouwels dit hele plan organisatorisch wel aan?

Geen probleem, we werken al langere tijd met twee pasjessystemen waaraan allerlei klantenvoordeel is gekoppeld en dat werkt feilloos.

Het enige nieuwe aspect is voor ons de 5% sponsorbijdrage, en die kan redelijk eenvoudig in onze automatisering worden ingepast.

- Kan de vereniging controleren of het juiste sponsorbedrag wordt overgemaakt?

Ja. Wij vermelden op de factuur van de klant welk bedrag aan welke vereniging overgemaakt wordt.

Uw penningmeester ontvangt bij elke betaling een gespecificeerd overzicht met bedragen en de betreffende factuurnummers. Uit privacy overwegingen vermelden we daarbij echter geen namen en kentekens.

Er kan dus zeer eenvoudig steekproefsgewijs gecontroleerd worden, voor een 100% controle zou de vereniging hierover afspraken met de leden kunnen maken.

Op verzoek kan een penningmeester of kascontrolecommissie altijd inzage krijgen in onze gegevens.

- Welke verplichtingen zijn er voor de vereniging?

Geen. De enige die een verplichting aangaat zijn wij, de verplichting om voor elke aankoop waarvoor een SponsorCard getoond wordt 5% af te dragen aan de betreffende vereniging.

We vragen de verenigingen wel om zorg te dragen voor het uitreiken van de pasjes aan alle leden.

- Kan elke vereniging, hoe klein ook, meedoen?

Ja. De enige voorwaarde is dat u officieel ingeschreven staat als stichting of vereniging. Dus ook uw biljart- of buurtvereniging kan gewoon meedoen.

- Sommige mensen zijn ook lid van een andere club. Kunnen zij met de pasjes van beide verenigingen bij u terecht?

Dat kan, maar per factuur zal maximaal één keer 5% afgedragen worden. Het lid zal dan per keer moeten kiezen welk pasje hij/zij toont en dus welke vereniging de sponsorbijdrage ontvangt.

- De actie loopt al geruime tijd, kunnen verenigingen ook later instappen?

Ja, dat kan. We hebben nog een ruim aantal pasjes beschikbaar. Zolang de voorraad strekt zijn de pasjes gratis.

- Kunnen we ook elk moment uitstappen?

Natuurlijk, maar het lijkt ons hoogst onwaarschijnlijk dat u dat zou willen.

- Zijn er nog plannen voor de toekomst v.w.b. deze actie?

We overwegen om in de toekomst ook goede doelen te gaan ondersteunen.

- Hoe lang blijft deze actie lopen?

We hebben geen einddatum gesteld en hopen op een lange en vruchtbare samenwerking.

Zolang het ons omzet, uw leden korting en uw verenigingskas geld oplevert is iedereen gelukkig.

 

SponsorCard